miércoles, 24 de febrero de 2010

"Aproximacions a uns escriptors fora del corrent"


Josep M. Espinàs en Relacions particulars ens presenta un seguit “d’apunts personals” sobre les relacions que va mantenir amb escriptors com Espriu, Foix, Delibes, Pla, Cela i Sagarra. Espinàs comenta en el pròleg al llibre que “aquests textos no són de crítica literària, encara que aspiren a un cert estil”, sinó més aviat “són aproximacions a uns escriptors fora del corrent”. Aquest escriptors “fora del corrent” se’ns presenten com éssers de carn i ossos, amb les seves virtuts i els seus defectes; no obstant, Josep M. Espinàs no adjectiva la personalitat de cada autor sinó que a través de la història narrada, el lector treu les seves pròpies conclusions sobre els autors retratats. Però a mesura que anem llegint aquestes relacions personals, no només coneixem els autors retrats sinó que alhora anem descobrint la pròpia personalitat de l’autor del llibre: Espinàs se’ns presenta com un home seré, observador, treballador i parsimoniós.

El llibre es divideix en sis parts, una per cada autor, i en cada una d’elles es pot comprovar quin nivell de relació tenia amb cada escriptor ressenyat, des de la trobada anecdòtica o l’intercanvi d’impressions fins a l’estimació o l’amistat. I tots aquest retrats se’ns presenten mitjançant un llenguatge planer i directe, amb un toc d’ironia, en el que predominen les descripcions, trets característics del que podríem denominar “l’estil Espinàs”

La barreja entre retrat, anàlisis i anecdotari de cada un dels autors, ens permet trobar una imatge personal i paral·lela a la visió que el lector en té d’ells. En definitiva, Relacions particulars és observació, anàlisis, tocs d’humor i fets que ens permeten veure, des d’un altre angle, autors representatius de la literatura del s. XX.

No hay comentarios:

Publicar un comentario